Your Reliable Partner

Zizawa Co., Ltd.

218, Bogyoke Aung San Road, Botahtaung Township,

Yangon, 11161, Myanmar.

Tel : (+951) 246645, (+951) 385253

Fax : (+951) (392600)

E.mail : admin@zizawa.com.mm